Untitled-2_0
button_0
חשב השכר הינו איש מפתח בכל ארגון וחברה.
מתוקף תפקידו הוא אחראי על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר.
הקורס מיועד לכל מי שמעוניין לעסוק בתחום השכר ולמנהלי חשבונות ופקידי שכר
אשר שרוצים להרחיב את תחום עיסוקם ולרכוש ידע.


בואו ללמוד במכללה מובילה את מקצוע חשב/ת שכר בכיר
המקנה כלים מעשיים להשתלב במגוון רחב של תחומי תעסוקה בשוק העבודה
ולהצלחה חסרת תקדים.
מכללת חשבים והקריה האקדמית אונו בנתה מסלול לימודים מקיף ומקצועי
המשלב תאוריה ופרקטיקה מעשית המעניק לכם כלים ללמידה אפקטיבית
בליווי המרצים הטובים ביותר בתחום.

 
► קורס ערב 22.5.2017 ימי שני 17:00 - 21:00 
עד כה, עברו בוגרינו את הבחינות באחוזי מעבר מרשימים ביותר!
Untitled-3
hashavim-log...
___________1