logo
להרשמה ופרטים נוספים  8109*
hishtalmuyot
השתלמויות חשבי שכר
 המוכרות ע"י לשכת רו"ח,
עם מיטב המרצים המקצועיים
והמוכרים ביותר בארץ
imey-iuyn
כנסים וימי עיון
בעולמות התוכן המקצועיים
לקהל הפיננסי והמשפטי בנושאי:
מיסוי, פנסיה, דיני עבודה ועוד
sadnaot
סדנאות וקורסים
מגוון רחב של לימודי
OFFICE, העשרה והשראה
לייעול עבודה שוטפת