יום עיון מקצועי במע"מ
מיועד ל: יועצי מס, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, חשבים ומנהלי כספים בחברות
divur-yom-iy...
מכללת חשבים ביום עיון מקיף ומקצועי 
שיעסוק בכל הסוגיות החשובות והבוערות בנושאי מע"מ.


יום חמישי | 19.9.19 | 15:00-08:30 | מלון קרלטון ת"א

מרצים: רו"ח שלמה הררי | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין  
סדר יום
luz-20.5_1
download-bot...